Dulviaden 2018

Dulviaden er blitt en årlig tradisjon, og et høydepunkt om vinteren. Vi inviterer skolestartere fra den andre barnehagen i bygda og har ski- og akeaktiviteter på jordet vårt. Midt i økta har vi matpause med grillpølser og drikke, og alle deltakere får en liten "premie" på slutten av dagen.

Vi inviterer også familie og andre kjente til å komme og være publikum.