Påskeforberedelser

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradsjoner.

I Dulven har vi laget et landskap som vi finner fram igjen før påske hvert år. Her plasserer barna bygninger, mennesker og planter som vi innbiller oss hørte hjemme i Jerusalem, Getsemane og Golgata på Jesu tid. De voksne forteller påskefortellingen, og barna blir delaktige ved å være med å flytte på figurene fra sted til sted etter hvor fortellingen foregår.

Vi har erfart at denne arbeidsmåten fenger barna, og vi får formidlet grunnen til at vi feirer den kristne påskehøytiden.