Vedtekter for samvirkeforetaket Dulven friluftsbarnehage SA