Sandkasser

Vi har flere sandkasser på uteområdet vårt.

I sandkassene får barna utfolde seg i rolleleik, og de får oppleve samspill med andre barn og tilstedeværende voksne.