Våre verdier

I Dulven friluftsbarnehage jobber vi for at

Barna skal få utfolde seg i trygge omgivelser med engasjerte voksne

Barna skal få muligheter til å være mye ute og få gode naturopplevelser

Barna skal få erfaring med kulturelle tradisjoner