Julelandskap

Når det blir desember og advent finner vi fram julelandskapet vårt. Julelandskapet er adventkalenderen på Hansvea, og barna får pakke opp en figur og plassere den i landskapet hver dag fram til jul.

Julelandskapet er laget av barn som har gått i barnehagen tidligere. Det består av et tømrahus hvor Bjørnhaugfrua bodde. Hun var ei fin frue som etter sagnet bodde øverst i baksida i Musdal. Hun var svært rik og kom kjørende til kirka med hest. Bjørnhaugfrua har også en katt, og utenfor stua hennes kommer det etterhver opp et kornband og noen små dompaper.

Vi har ei kirke i landskapet, det er ei stavkirke som vi mener kan ha stått på Kjørkjehaugen, litt lenger opp i bygda vår for lenge siden. Utenfor kirka står englekoret og synger.

Så har vi ei steinhytte som ligger oppe på fjellet, der bor nissene med reinsdyret sitt.

Det siste huset i landskapet er stallen hvor Jesusbarnet ble født for lenge siden. Der har vi Josef og Maria, sauer, kyr, esel og en gjeter. Dit kommer de tre vise menn og en engel, og tilslutt kommer det lille barnet.