Informasjon om åpningstider og priser

Åpningstider:

Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl. 06.45-16.30 med unntak av 5 planleggingsdager (se årsplan)

Barnehagen er stengt i jula (f.o.m. 24.12. t.o.m. 01-01.) og i påskeuka

Barnehagen er stengt i uke 29 og 30 om sommeren.

Priser:

Barnehagen følger bestemmelsen om makspriser for barnehager

Det betales i 11 måneder i året (juli er betalingsfri)

Priser pr. måned fra 01.01.2020:

5 dager     kr. 3135,00          Kost kr. 310,00

4 dager     kr. 2820,00          Kost kr. 250,00

3 dager     kr. 2195,00          Kost kr. 185,00

Ekstradag  kr.   200,00

 

Barnehagen har søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nummer 3