Informasjon om åpningstider og priser

Åpningstider:

Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl. 06.45-16.30 med unntak av 5 planleggingsdager (se årsplan)

Barnehagen er stengt i jula (f.o.m. 24.12. t.o.m. 01-01.) og i påskeuka

Barnehagen er stengt i uke 29 og 30 om sommeren.

Priser:

Barnehagen følger bestemmelsen om makspriser for barnehager

Det betales i 11 måneder i året (juli er betalingsfri)

Priser pr. måned fra 01.08.2022:

5 dager     kr. 3000,00          Kost kr. 300,00

4 dager     kr. 2700,00          Kost kr. 250,00

3 dager     kr. 2100,00          Kost kr. 190,00

Vi serverer 2 måltider pr. dag 4 dager i uka.

 

Barnehagen har søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2, og for barn nummer 3 gir staten gratis barnehageplass fra 01.08.2023.