Hansvea

På Hansvea er de største barna - fra 3-6 år.

Her legger vi til rette for rolleleik og konstruksjonsleik. På formingsrommet vårt er det muligheter for å drive med maling og ulike formingsaktiviteter. På det røde rommet kan vi lese bøker og spille spill. På kjøkkenet har vi også muligheter til å sette oss ned med ulike spill- og pusleaktiviteter.

Hver dag har vi ei lita samling hvor vi samtaler om dagen i dag, leser barnas dikt og synger litt.

Vi har ei økt med tilrettelagte aktiviteter hver dag, dette er aktiviteter som vi vet at barna liker å holde på med. 

Vi har minst en hel utedag hver uke. Vi bruker skogen og nærområdene rundt barnehagen mye, og vi spiser som oftest mat i gapahuken. Vi bruker bålpanna flittig hele året. På kalde dager hender det at vi spiser inne på stabburet.

Skolestarterne har skoleforberedende aktiviteter en dag i uka.

 

Bente Kråbøl og Nina Sjølie er pedagogiske ledere, Tove Hønnås og Unni Halvorsen Nustad er pedagogiske medarbeidere, Birgit Berg er ekstraressurs.