/>

Steinbekken

På Steinbekken har vi småbarnsavdelingen vår.

Her har vi en gymsal som er lagt tilrette for både motorisk utvikling og tumleleik. Vi har også en kokkekrok og et lesehjørne. Ved det store bordet vårt er det anledning til å tegne/male, legge puslespill, eller spille spill.

Hver dag før mat har vi ei lita samling hvor vi samtaler med barna, forteller korte fortellinger eller eventyr og synger sanger.

Vi er ute hver dag etter mat, og vi har en hel utedag hver uke. På utedagen tar vi ofte med oss mat og går til gapahuken hvor vi varmer maten på bålpanna i sommerhalvåret. Vi går små turer i skogen vår, og vi leiker ved gapahuken. Om vinteren spiser vi helst inne. Da foregår det meste av uteaktivitetene på uteområdet i barnehagen og på jordet like ved.

For oss er det viktig å følge barnas initiativ, og vi prioriterer å ha god tid til å være sammen med barna der de er. 

Bente Granheim er pedagogisk leder og Lene Reistad og Gunn Kristin Hårstad er barne- og ungdomsarbeidere på Steinbekken.