Leikehus

Vi har to leikehus på uteområdet vårt. I og omkring disse husene foregår det mye kreativ rolleleik i løpet av en dag.