Snekkerbua

Snekkerbua ligger i låven ute på gårdsplassen.

Foreldre har lagt gulv og innredet et rom med benker samt oppheng til verktøy. Her får barna bruke både sag og hammer og spiker sammen med de voksne. Dette rommet er svært mye brukt hele året